...

DIGITÁLNÍ TRENÉR

Chytrý rozvoj dovedností:
unikátní vzdělávací on-line platforma

Jakákoliv firemní školení můžete s Digitálním trenérem provozovat on-line, bez ztráty jejich dopadu a kvality. Zvýšíme efektivitu vašich tréninků. Vašim trenérům rozvážeme ruce a optimalizujeme jejich výkon.

Vyzkoušet

Jak to funguje? Vyzkoušejte

01

Video-trenažer

Na trenažeru účastník samostatně rozvíjí definovanou dovednost. Zábavnou formou – prožitkem reálné situace.

Video-simulace

Konverzační trenažer pro vedení interaktivního video-rozhovoru se zákazníkem, podřízeným, kolegou apod.

VR-simulace

Konverzační trenažer ve VR prostředí. Virtuální realita zprostředkuje ještě silnější zážitek.

Video-trénink

Interaktivní video-rozhovor s virtuálním trenérem. S ním lze dosažené výsledky detailně rozebrat a odhalit tak silné stránky a prostor pro další rozvoj.

Sebehodnocení

Interaktivní rozbor praxe s virtuálním koučem.

02

Asistent rozvoje

Trenérům nebo manažerům chytře pomáhá organizovat živé tréninkové aktivity v kombinaci s video-trenažerem.

Plánuje

Rozvrhne aktivity v čase, zobrazí harmonogram.

Měří

Každému účastníkovi nastaví individuální kompetenční model, sleduje výsledky v čase, ukazuje silné stránky a prostor pro rozvoj.

Podporuje

Trenérovi nebo manažerovi poskytuje „nápovědu“ při rozvoji účastníka.

Hlídá

Sleduje termíny, urguje účastníky, reportuje manažerům.

Zapisuje

Zaznamenává a přehledně na jednom místě zobrazuje všechny závěry, dohody a poznámky z rozvoje.

03

Manažerská konzole

Skutečné změny lze dosáhnout až dlouhodobým opakováním naučené dovednosti. Proto ze zaznamenaných výsledků a aktivit vytváříme přehledné reporty a sledujeme vývoj v čase.

Osobní

Pohled na každého jednotlivce.

Týmová

Přehled výsledků celých týmů.

Individualizovaná

Možnost vytvořit si na míru jakýkoliv pohled tak, aby co nejvíce podpořil požadovaný rozvoj dovedností.

04

Produkce tréninků

Umožníme vám snadno a rychle vytvořit jakýkoliv tréninkový obsah pro video-trenažer.

Kompletní

On-line školení pro vás vytvoříme tzv. na klíč. Potřebujeme k tomu pouze pochopit váš cíl a vaše firemní prostředí.

Asistovaná

Školení si tvoříte vy. My vám poskytneme průvodce, který vám pomáhá s tvorbou scénářů. V případě potřeby zajistíme i video-produkci.

Samostatná

Tvorbu video-simulací si zajišťujete kompletně sami prostřednictvím našich rozhraní. Tato varianta je vhodná pro společnosti, které již s námi prošly několika asistovanými produkcemi.

Digitální trenér v mobilu

Otevřete si chytrou SKILLDRIVER aplikaci na mobilu. Rozvoj svých lidí tak budete mít pod kontrolou kdykoliv a kdekoliv.

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.