...

Manažerské dovednosti

Intenzivní rozvojové manažerské programy

Manažerské dovednosti
Vyzkoušet

Jaký máte manažerský styl?
Projděte si ukázku

Pro koho jsou programy Manažerských dovedností určené?

Pro manažery, kteří vedou tým lidí a hledají změnu

Pro každého, kdo chce být úspěšným a přirozeně respektovaným lídrem

Co získáte?

Pomůžeme vám dlouhodobě budovat úspěšný, stabilní a spokojený tým.

Dosáhnete tzv. win-win řešení:

  • provázání potřeb firmy (výsledky)
  • s potřebami zaměstnanců (spokojenost)
Co získáte

Na čem jsou Manažerské dovednosti postavené?

Spokojený tým, který dodává výsledky, funguje na 4 principech:

Empatie

vnímání potřeb zaměstnanců
a budování vztahů v rámci týmu

Autonomie

vedení týmu k samostatnosti, zvýšení jeho proaktivity a zodpovědnosti

Dohoda

správné uřízení aktivit tak, aby se dohody skutečně naplňovaly

Ocenění

motivační oceňování lidí – nejen za výsledky, ale hlavně za jejich přístup

Co konkrétně vás čeká?

Dlouhodobý rozvojový program s dopadem do praxe.
Spolupráce s digitálním trenérem i živým koučem.

Online školení

On-line školení

Obchodní simulace

Manažerské simulace

Workshopy

Workshopy

Koučink

Rozvojové koučinky

Trénink

Tréninky v praxi, náslechy
a sebehodnocení

Reporty

Reporty a vyhodnocení

Přínosy

praktický trénink

Vzdělávací platforma SKILLDRIVER vás dostane do maximálně realistického chování.

zážitek

Budete trénovat typické manažerské situace.
Užijete si to.

měření

Výsledky i jejich vývoj v čase budeme měřit.

efektivita

O rozvoji manažerů získáte jasný přehled.

Manažerské dovednosti

Digitální trenér

Compass Group: Osobnostní rozvoj klíčových regionálních lídrů

Lídr na českém a slovenském trhu závodního stravování a komplexní dodavatel gastronomických služeb

Projekt

Do 12-týdenního programu Motivační management jsme zapojili regionální ředitele Compass Group v Čechách a na Slovensku. Hlavní cíl: podpora kreativity a autonomie provozních vedoucích, kterým leží na bedrech operativní řízení jednotlivých provozoven.

Výsledky

Více prostoru pro strategické řízení
Podpora firemní strategie
Podpora kultury liniové komunikace

Díky SKILLDRIVERu jsme posunuli kompetenční výbavu a měkké dovednosti našich klíčových manažerů o několik úrovní. Efektivně z pohledu nákladů i času, zábavně a v atraktivním formátu pro účastníky. Vysoce profesionálně ze strany SKILLDRIVERu. Důkazem úspěšnosti rozvojového programu je pozitivní zpětná vazba od našich kolegů, jejich nově odemčený potenciál a také rozhodnutí rozšířit spolupráci se SKILLDRIVERem o rozvojové aktivity zacílené na operativní úroveň řízení společnosti, nebo zařadit Sales Akademii jako standardní součást vzdělávání našich obchodníků.

Michal Debrecéni
Generální ředitel

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.