...

ON-BOARDING PROGRAMY

Digitalizace adaptačních procesů nováčků

Vyzkoušet

Už žádný nudný e-learning
Vyzkoušejte to s námi

Pro koho jsou On-boarding programy určené?

Pro velké společnosti s pravidelným nástupem většího počtu zaměstnanců

Pro ty, kdo chtějí školení nováčků zefektivnit

Co získáte?

Prezenční školení nebo standardní e-learningové kurzy nahradíme interaktivním zábavnějším on-line tréninkem. On-boarding vašich zaměstnanců se zjednoduší a urychlí. Ušetříme čas vašeho interního tréninkového týmu.

on-boarding – simulace

Na čem jsou On-boarding programy postavené?

Školení nováčků probíhá on-line v realistických video-simulacích. Ty napodobují skutečné rozhovory. Účastník hovoří s reálným člověkem, vidí jeho neverbální komunikaci, slyší jeho slova… Reálným prožitkem si situaci lépe zapamatuje a přirozeně převádí naučenou dovednost do praxe.

Co konkrétně vás čeká?

Chytrá digitalizace úvodního školení (představení firmy, vnitřní směrnice a procesy, zákonná školení BOZP a PO, specifická školení pro danou pozici apod.)

Online školení

On-line školení

Obchodní simulace

Video-simulace

Reporty

Ověření znalostí a vyhodnocení

Přínosy

rozvoj

Vzdělávací platforma SKILLDRIVER dá vašim interním trenérům více prostoru na témata, která vyžadují osobní koučink.

zážitek

Vašim zaměstnancům dá zaškolení, na které jen tak nezapomenou.

měření

A úrovní jejich znalostí si můžete být jisti – umíme je měřit.

On-boarding programy

Digitální trenér

Česká zbrojovka: Digitalizace vybraných modulů prezenčního školení

Strojírenská společnost se sídlem v Uherském Brodě, jeden z předních světových výrobců ručních palných zbraní

Projekt

V rámci úvodního školení jsme digitalizovali témata, jako jsou představení společnosti, praktické informace, BOZP, EMS, IT bezpečnost, řízení kvality nebo compliance. Nahradili jsme tak 1 den v učebně 2 hodinami interaktivního zábavného on-line tréninku. Probíhá ještě před prvním dnem nástupu.

Výsledky

Návratnost investice necelý 1 rok
Zrychlení on-boardingu nováčků
Zvýšení jejich uživatelského zážitku

SKILLDRIVER nám umožnil dostat každého pracovníka o den dříve na své pracoviště. A navíc nemusím každý 1. den v měsíci stále dokola koordinovat 7 prezentujících, ale nováčci už přicházejí připravení.

Lubomír Hulín
Training Coordinator

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.