...

Motivační management: „Co navrhuješ?“

Jako šéfové jsme rádi, když se věci hýbou, lidé naplňují cíle a poslání organizace. A rád bych vám, spíše připomněl, než představil, jednu drobnou věc, která se nám osvědčuje, aby se dohodnuté skutečně stalo. Je až podezřele jednoduchá – co si kdo vymyslí, to spíše udělá.

Jen si přiznejme, jak někdy vystupujeme jako chrabří rytíři, kteří všechno znají a umí, dokáží odpovědět na každou otázku, všechno vyřeší. Jak se to někdy od nás, jako vedoucích, očekává a, upřímně řečeno, nás i hřeje u srdce.

Ale zkusme se občas zastavit a udělat to jinak. Občas si zkusme malý experiment. Když už budeme mít na jazyku přesné zadání pro svého pracovníka – co má udělat, jak to má udělat a do kdy – dejme si zpátečku. A jen řekněme, proč je něco třeba a nechme na pracovníkovi, ať navrhne, jak to udělat, případně s kým a do kdy.

Třeba chcete připravit občerstvení na slavnostní poradu týmu. Pracovníkovi sdělte, proč potřebujete na poradu občerstvení a kdy porada bude a ostatní nechte na něm. Tedy zeptejte se ho, co navrhuje, jak to udělat? A podporujte jej v jeho návrzích, občas doplňte a nechte na něm rozhodnutí o řešení, které uskuteční.

A pozorujte, co se bude dít.

A co bývá nejtěžší? Myslíte, že nikdo nic nenavrhne? To ne, spíše nás překvapí, že i lidé, od kterých bychom to nečekali, přijdou s návrhem. Nejtěžší bývá ustát, že to není přesně podle nás. Ano, podpora samostatnosti našich lidí je více o nás samotných než o nich.

Berte tyto postřehy jako zamyšlení, jako výzvu k experimentům. Berte to jako možnost rozšířit svou radost z vlastní schopnosti a jedinečnosti o to, že máme radost z úspěchu a rozkvětu lidí kolem sebe, nejen v týmu.

Podpora autonomie našich lidí je jeden z několika důležitých momentů pro podporu jejich vnitřní motivace. K tomuto tématu vám doporučuji audio/knihu od Daniela Pinka: Pohon.

Petr Elis

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.