...

O NÁS

Zkušení profesionálové se spojili, aby stvořili jedinečné řešení

Tréninkový koncept SKILLDRIVER propojuje dlouholeté zkušenosti z oblastí: Vzdělávání – IT technologie – Řízení prodeje

Příběh

Zlepšujeme lidem život tím, že jim pomáháme být úspěšní. Snažíme se posouvat svět od konfrontace a negace ke spolupráci a spokojenosti. Věříme, že nejlepší cestou je systematické vzdělávání a rozvoj dovedností.

Každý nemůže mít svého osobního mentora. Proto digitalizujeme ty rozvojové aktivity, které v daný čas technologie zvládají stejně dobře, nebo dokonce lépe než člověk. SKILLDRIVER je otevřený flexibilní koncept. Evoluční cestou se posouváme. Aktuálně přes hybridní model vzdělávání… přes interaktivní simulace ve virtuální realitě… v budoucnu možná až k plně autonomnímu digitálnímu trenérovi a umělé inteligenci.

zážitek

Člověk se nejlépe učí zážitkem.

Školení si užijete.
Bude vás to bavit.

měření

Pokud chci něco řídit, tak to musím měřit.

Měřitelné zlepšení výsledků a přehled nad rozvojem vašich lidí.

flexibilita

Lidé mají pracovat, ne vysedávat na školení.

Trénujete, když se vám to hodí.

Náš tým

Pavel Fáček

CEO

Pavel Fáček

CEO

Pavel zastřešuje strategii, obchod, marketing a rozvoj produktu. Věnuje se inovacím platformy, navrhuje metodiku a obsah tréninků a hledá se zákazníky nejlepší cestu pro zapojení SKILLDRIVERu do jejich vzdělávání.

Václav Červený

CTO

Václav Červený

CTO

Vašek se stará o hladkou dodávku realizovaných projektů, produkci našich interaktivních video-školení a o veškeré technické záležitosti ve firmě.

Petr Zaal

Business Consultant, mentor

Petr Zaal

Business Consultant, mentor

Petr nese odpovědnost za obchod, správné pochopení vašich potřeb, návrh nejlepšího řešení a bezchybnou exekuci. Účastní se zákaznických workshopů a rozvojových aktivit. Působí jako mentor v našich tréninkových projektech.

Jan Stuchlík

Hlavní architekt

Jan Stuchlík

Hlavní architekt

Honza řídí technologické inovace a rozvoj platformy SKILLDRIVER. Používá agilní metody vývoje, díky jejich filozofii a přinášené hodnotě pro koncové zákazníky.

Petr Elis

Lektor, tvůrce on-line tréninků

Petr Elis

Lektor, tvůrce on-line tréninků

Petr se věnuje především rozvoji manažerských dovedností. Vytváří on-line interaktivní tréninky, školí a trénuje prezenčně i vzdáleně. Zaměřuje se na motivační management.

Jakub Hyksa

Full Stack Developer

Jakub Hyksa

Full Stack Developer

Jakub se podílí na vývoji nových aplikací. Zaměřuje se na zobrazení SKILLDRIVER aplikace, a také na její funkčnost na serveru.

Lucie Jerglová

Marketing

Lucie Jerglová

Marketing

Lucie má na starosti marketingové aktivity firmy a podporu obchodu. Zodpovídá za komunikační strategii a kampaně. Přináší podněty pro rozvoj produktu.

Barbora Martišová

Video-produkce

Barbora Martišová

Video-produkce

Bára se stará o střih, video-grafiku a celkovou přípravu videí pro rozvojové tréninky.

Karel Štrouf

Lektor, tvůrce on-line tréninků

Karel Štrouf

Lektor, tvůrce on-line tréninků

Karel vymýšlí a realizuje scénáře vašich obchodních příběhů, rozvíjí metodiky prodeje a v roli kouče vede tréninkové programy.

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.