...

Pomáháme naplnit dlouhodobé obchodní cíle

Plánujete strategickou změnu? Chcete rozšířit kompetence vašich týmů? Máte ambiciózní obchodní cíle? Propojení standardních vzdělávacích prvků s moderní technologií může v jejich naplnění pomoci i vám…

Obchodní tým Segmentu LE&CE společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jsme zapojili do dlouhodobého tréninkového SKILLDRIVER programu. Jeho cílem je připravit tým na plnění dlouhodobé obchodní strategie v oblasti ICT.

Rozvojový program pro 12 obchodních manažerů a cca 70 obchodních zástupců obsahuje:

  • Interaktivní produktová video-školení zaměřená na pochopení ICT služeb
  • Praktické video-simulace pro nácvik prodejních dovedností včetně interaktivního mentora
  • Sadu prezenčních workshopů pro převedení nabytých dovedností do praxe
  • Individuální koučinky a přípravu manažerů pro systematický rozvoj svých obchodníků – tzv. kaskádový princip rozvoje
  • Propracovaný systém náslechů pro zajištění přenesení nových dovedností do praxe
  • Detailní systém měření aktivit a dovedností s přehledným reportingem

Pokud chci něco řídit, musím to měřit. Management má proto k dispozici:

  • Konkrétní metriku rozvoje – pohled na tým, až do detailu na jednotlivé účastníky
  • Bezpečné cloudové úložiště pro všechny relevantní výstupy (např. manažerské zpětné vazby na schůzky u zákazníků)

Chcete se dozvědět více, nebo si sami zahrát některou z video-simulací? Navštivte demo, nebo nám rovnou zavolejte/napište. Pustíme vás, nezávazně a zdarma, do SKILLDRIVER aplikace. Zde si můžete projít celou interaktivní simulaci a zobrazit si své výsledky.

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.