...

PRODEJNÍ dovednosti

Rozvoj konzultativního stylu prodeje

Prodejní dovednosti
Vyzkoušet

Navýšení prodejů i spokojenosti zákazníka
Vyzkoušejte si, jak na to

Pro koho jsou programy Prodejních dovedností určené?

Pro týmy prodejců, konzultantů a obchodníků

Pro pracovníky zákaznických center při rozvoji jejich prodejní role

Pro Key Account Management

Co získáte?

Pomůžeme vám dlouhodobě plnit obchodní cíle, a přitom udržovat spokojenost vašich zákazníků. Ve vašem obchodním týmu budete rozvíjet tzv. konzultativní styl prodeje – s důrazem na pochopení potřeb zákazníka. V pokročilejších úrovních se naučíte vytvářet poptávku nebo správně pracovat s tzv. mapou vlivu.

Na čem jsou Prodejní dovednosti postavené?

Školíme on-line s virtuálním lektorem, trénujeme na realistických video-simulacích, znalosti prohlubujeme na workshopech a koučincích, hodnotíme přes náslechy. Používáme kaskádový princip: trénujeme trenéry nebo manažery, a ti pak pracují se svými obchodníky.

Pracujeme se 3 úrovněmi

Základní prodejní dovednosti

Pokročilejší techniky prodeje pro seniorní obchodníky

Key Account Management – budování vztahů

Úspěšný obchodník používá tyto techniky

1.

Zahájit prodejní rozhovor tak, aby si získal důvěru

2.

Efektivně se ptát a získat všechny potřebné informace

3.

Identifikovat potřebu a přesvědčit zákazníka o tom, že ji vyřeší

4.

Navrhnout a správně prezentovat řešení

5.

Zvládnout námitky

6.

Úspěšně uzavřít obchod

7.

Otevřít si dveře k dalším prodejům

8.

Zmapovat si všechny klíčové role a mít tak rozhodování o nákupu pod kontrolou

Co konkrétně vás čeká?

Chytrý rozvoj prodejních dovedností a jejich převod do reálné praxe

Obchodní simulace

Obchodní simulace

Workshopy

Workshopy

Trénink

Tréninky v praxi,
náslechy / spolujízdy

Online školení

On-line školení

Koučink

Rozvojové koučinky

Reporty

Reporty a vyhodnocení

Přínosy

rozvoj

Vzdělávací platforma SKILLDRIVER vám poskytuje nástroj pro dlouhodobý systematický rozvoj.

efektivita

Ten je klíčový pro opravdovou změnu návyků – jen školení nestačí.

zážitek

Do vašeho obchodního týmu vnese ruch, diskuze a soutěživost.

měření

Zlepšení výsledků jednoduše změříte a nad rozvojem vašich lidí budete mít jasný přehled.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

T-Mobile: Podpora obchodní strategie v oblasti ICT

Přední dodavatel telekomunikačních služeb, komplexních ICT řešení a partnerských služeb pro firmy, instituce i individuální zákazníky

Projekt

Obchodní tým Segmentu LE&CE společnosti T-Mobile jsme zapojili do dlouhodobého tréninkového SKILLDRIVER programu. Obsahuje intenzivní školení prodejních a manažerských dovedností, video-simulace na míru, digitalizovaná interaktivní produktová školení nebo workshopy pro podporu ICT strategie.

Výsledky

Přímá podpora plnění obchodních cílů
Systematické řízení rozvoje lidí efektivně v on-line
Konkrétní metrika rozvoje jednotlivých účastníků

Jedná se o unikátní rozvojový program, který nám přináší nové poznatky včetně praktické zkušenosti v oblasti konzultačního prodeje. Zároveň posiluje obchodní dovednosti a pozitivně ovlivňuje přístup všech zúčastněných k vlastnímu a týmovému rozvoji. Velmi oceňuji prvky gamifikace na straně jedné a měřitelnost posunu znalostí a dovedností na straně druhé. To vše přizpůsobené na míru společnosti T-Mobile nejen obsahem, ale i formou.

Ing. Lucie Štichová
Head of Trainings

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.