...

Reference

Využijte i vy inovace
pro váš úspěch

reference

Trénují s námi

Manažerské dovednosti

Digitální trenér

Compass Group: Osobnostní rozvoj klíčových regionálních lídrů

Lídr na českém a slovenském trhu závodního stravování a komplexní dodavatel gastronomických služeb

Projekt

Do 12-týdenního programu Motivační management jsme zapojili regionální ředitele Compass Group v Čechách a na Slovensku. Hlavní cíl: podpora kreativity a autonomie provozních vedoucích, kterým leží na bedrech operativní řízení jednotlivých provozoven.

Výsledky

Více prostoru pro strategické řízení
Podpora firemní strategie
Podpora kultury liniové komunikace

Díky SKILLDRIVERu jsme posunuli kompetenční výbavu a měkké dovednosti našich klíčových manažerů o několik úrovní. Efektivně z pohledu nákladů i času, zábavně a v atraktivním formátu pro účastníky. Vysoce profesionálně ze strany SKILLDRIVERu. Důkazem úspěšnosti rozvojového programu je pozitivní zpětná vazba od našich kolegů, jejich nově odemčený potenciál a také rozhodnutí rozšířit spolupráci se SKILLDRIVERem o rozvojové aktivity zacílené na operativní úroveň řízení společnosti, nebo zařadit Sales Akademii jako standardní součást vzdělávání našich obchodníků.

Michal Debrecéni
Generální ředitel

Firemní vzdělávání

Digitální trenér

SAZKA: Digitalizace produktových školení

Největší a nejstarší loterijní společnost v České republice, firma založená na špičkových technologiích

Projekt

V SAZKA a.s. jsme implementovali platformu pro interaktivní produktová školení. Nováčkům i stálým pracovníkům představuje hlavní produkty společnosti a zároveň testuje a vyhodnocuje jejich znalosti.

Výsledky

Dlouhodobá úspora času interního tréninkového týmu
Podpora produktových znalostí
Zvýšení uživatelského zážitku

Díky převedení produktových tréninků do SKILLDRIVER platformy dokážeme velmi jednoduše udržovat aktuální znalosti v celé prodejní síti. A navíc to školení lidi baví.

Pavel Vápenka
Ředitel divize prodej

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

T-Mobile: Podpora obchodní strategie v oblasti ICT

Přední dodavatel telekomunikačních služeb, komplexních ICT řešení a partnerských služeb pro firmy, instituce i individuální zákazníky

Projekt

Obchodní tým Segmentu LE&CE společnosti T-Mobile jsme zapojili do dlouhodobého tréninkového SKILLDRIVER programu. Obsahuje intenzivní školení prodejních a manažerských dovedností, video-simulace na míru, digitalizovaná interaktivní produktová školení nebo workshopy pro podporu ICT strategie.

Výsledky

Přímá podpora plnění obchodních cílů
Systematické řízení rozvoje lidí efektivně v on-line
Konkrétní metrika rozvoje jednotlivých účastníků

Jedná se o unikátní rozvojový program, který nám přináší nové poznatky včetně praktické zkušenosti v oblasti konzultačního prodeje. Zároveň posiluje obchodní dovednosti a pozitivně ovlivňuje přístup všech zúčastněných k vlastnímu a týmovému rozvoji. Velmi oceňuji prvky gamifikace na straně jedné a měřitelnost posunu znalostí a dovedností na straně druhé. To vše přizpůsobené na míru společnosti T-Mobile nejen obsahem, ale i formou.

Ing. Lucie Štichová
Head of Trainings

Ostatní soft skills

Digitální trenér

CEMEX: Zlepšení zákaznické zkušenosti po telefonu

Globální dodavatel stavebních materiálů a přední poskytovatel inte­grovaných stavebních řešení

Projekt

20 dispečerů a obchodníků pro malé projekty v celé ČR jsme zapojili do hybridního tréninku komunikačních dovedností. Po sérii individualizovaných simulací, kdy účastníci trénovali v bezpečném on-line prostředí, následoval společný workshop, na kterém vše prožívali naživo a nacvičovali obtížnější situace a scénáře.

Výsledky

Pochopení zákazníka a budování vztahu
Návod k řešení typických situací
Dynamické zpracování tématu ve velmi krátkém čase – díky kombinaci on-line a následného prezenčního workshopu

Bylo potěšením sledovat přístup SKILLDRIVERu k zadání a jeho zápal při přizpůsobování celého obsahu specifikům našeho byznysu. Našim lidem jste přinesli zcela nový zážitek. Skvěle dotažené on-line simulace i následný workshop.

Zbyněk Šeda
Customer Experience &
Digital Commerce Leader

On-boarding programy

Digitální trenér

Česká zbrojovka: Digitalizace vybraných modulů prezenčního školení

Strojírenská společnost se sídlem v Uherském Brodě, jeden z předních světových výrobců ručních palných zbraní

Projekt

V rámci úvodního školení jsme digitalizovali témata, jako jsou představení společnosti, praktické informace, BOZP, EMS, IT bezpečnost, řízení kvality nebo compliance. Nahradili jsme tak 1 den v učebně 2 hodinami interaktivního zábavného on-line tréninku. Probíhá ještě před prvním dnem nástupu.

Výsledky

Návratnost investice necelý 1 rok
Zrychlení on-boardingu nováčků
Zvýšení jejich uživatelského zážitku

SKILLDRIVER nám umožnil dostat každého pracovníka o den dříve na své pracoviště. A navíc nemusím každý 1. den v měsíci stále do kola koordinovat 7 prezentujících, ale nováčci už přicházejí připravení.

Lubomír Hulín
Training Coordinator

Systémy pro zpětnou vazbu

Digitální trenér

GrandOptical: Digitalizace systému zpětné vazby

Součást mezinárodní sítě GrandVision, jeden z největších provozovatelů na světě v oblasti oční optiky a péče o zrak

Projekt

V síti více než 60 prodejen a 300 prodejců společnosti GrandOptical v rámci celé České republiky, kde si velmi zakládají na kvalitě prodejního procesu, jsme nahradili systém papírových náslechových formulářů moderní on-line platformou. Přes ni lze prostřednictvím mobilní aplikace okamžitě po odchodu zákazníka vyhodnotit náslech.

Výsledky

Okamžitý přehled o kvalitě prodejního procesu
Efektivní řízení kvality prodejního procesu
Podpora aktivní spolupráce mezi vedoucími a prodejci

Po přechodu na záznam náslechů v platformě SKILLDRIVER mám naprosto detailní přehled o aktivitách i kvalitě prodejního rozhovoru u každého z více jak 300 pracovníků na našich prodejnách.

Pavel Krejčí
Sales Director

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

ČSOB: Dlouhodobý kaskádový systém tréninku prodejních dovedností

Bankovní instituce působící na českém a slovenském finančním trhu, specializuje se na bankovní služby pro fyzické osoby a podnikatelské subjekty.

Projekt

Vyškolili jsme interní tréninkový tým, který dává podporu vedoucím poboček. Vedoucí prostřednictvím platformy SKILLDRIVER rozvíjejí klientské pracovníky. Využívají k tomu sadu on-line školení, interaktivních video-simulací a řízené zpětné vazby.
V ČSOB jsme realizovali prodejní tréninky ve virtuální realitě, s mentoringem reálného trenéra.

Výsledky

Při zpětné analýze vykazovali pracovníci po absolvování programu o 15% vyšší prodejní úspěšnost.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

ČEZ Prodej: Tréninkový program pro pracovníky zákaznických center

Skupina ČEZ je největší energetické uskupení a jeden z nejvýznamnějších ekonomických subjektů v České republice.

Projekt

Podpora změny orientace týmů zákaznických center z jejich původní servisní do aktivní prodejní role. Zákazníci byli zvyklí na řešení svých požadavků, konzultanti měli vedle toho začít nabízet další služby. Pro mnoho z nich to znamenalo doslova kulturní šok a standardní prodejní školení dosud neměla praktický dopad do jejich schopnosti prodat.

Výsledky

Nárůst prodejní úspěšnosti – během 3-4 měsíců z průměru excelentním prodejcem
Jasná měřitelnost – dokonalý přehled nad rozvojem konkrétního jednotlivce

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

KOBERCE BRENO: Tréninkový program pro prodejní síť

Jeden z největších a nejvýznamnějších tuzemských prodejců podlahových krytin, zajišťující prodej a servis na celém území ČR

Projekt

Školení konzultativního prodeje pro téměř 230 prodavačů a 40 prodejen, se zaměřením na pochopení potřeb zákazníka a budování jeho spokojenosti. Podpora prodejní kultury přes celou prodejní síť – bez velkých nákladů a náročné logistiky. Vedoucí přitom získali jednotné ucelené principy, jak vést a rozvíjet své lidi.

Výsledky

Zaměření nejen na byznys, ale přirozeně i na spokojenost zákazníka
Efektivní školení velké pobočkové sítě
Kontrola nad rozvojem týmu i jednotlivce

Manažerské dovednosti

Digitální trenér

Smarty CZ: Rozvoj pro mladé Store manažery

Progresivní technologická společnost, jeden z největších specialistů na mobilní telefony, tablety, Apple, audio-video a příslušenství

Projekt

Do rozvojového programu Motivační management se zapojil celý tým manažerů prodejen – mladých ambiciózních lidí, i regionální management. Na on-line trenažeru formou hry v „bezpečném“ prostředí se zkoušely typické manažerské situace a jejich řešení. Skupinové koučinky byly velmi interaktivní, se sdílením zkušeností z reálné praxe i se vzájemnými náslechy.

Výsledky

Podpora efektivity řízení jednotlivých týmů
Oddělení kreativity od rutinních záležitostí
Zaměření na obchodní výsledky

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro callcentrum v Teplicích zaměřený na budování vztahu se zákazníkem a vytváření obchodních příležitostí při běžném servisním hovoru.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Kaskádový tréninkový program pro 700 pracovníků pobočkové sítě se zaměřením na prodej přes zjištěnou potřebu.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Vyškolení interních trenérů a dlouhodobý kaskádovitý program pro rozvoj konzultativního prodeje jak pro retailové bankovnictví, tak pro obsluhu firemních klientů.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Systematický kaskádový tréninkový program pro obchodní síť Stavební spořitelny. Manažer si podle potřeby kdykoliv spouští program pro vybraného obchodníka.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro tým technické podpory se zaměřením na rozvoj jejich prodejní role.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Základy prodeje pro 38 obchodních zástupců a jejich manažerů a následná dlouhodobá podpora rozvoje obchodníka manažerem.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Trénink regionálního týmu obchodních zástupců pro firemní zákazníky.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro tým seniorních obchodních zástupců (Prodej 2.0).

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Trénink prodejních dovedností pro 450 obchodníků v segmentu Small & Medium Business a 70 pracovníků call centra.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Trénink konzultativního prodeje – seniorní B2B úroveň – pro všechny obchodní segmenty.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro tým seniorních IT obchodníků (Key Account Management).

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro segment klíčových zákazníků a státní správy.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Trénink konzultativního prodeje pro B2B obchodní tým.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro pracovníky velkoobchodního prodeje.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Trénink konzultativního prodeje pro 3 B2B obchodní týmy, zaměřený na rozvoj schopnosti pochopit potřeby zákazníka.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Školení prodejních dovedností pro nové i stávající obchodní zástupce.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Trénink konzultativního prodeje pro retailový obchodní tým.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Dlouhodobý tréninkový program pro kompletní tým více než 70 obchodníků v ČR a na Slovensku, zaměřený na pokročilé dovednosti konzultativního prodeje.

Prodejní dovednosti

Digitální trenér

Tréninkový program pro týmy telesales, obchodních zástupců a Key account manažerů, zaměřený na posílení schopnosti otevírat nové obchodní příležitosti.

On-boarding programy

Digitální trenér

Sada 37 tréninkových aktivit v průběhu 6 měsíců – kombinace video-simulací a aktivit zaznamenávaných manažerem.

On-boarding programy

Digitální trenér

On-line školení pro call centrum, digitalizace části prezenčního školení – 2x simulace rozhovoru se zákazníkem. Více prostoru pro praktické trénování.

Firemní vzdělávání

Digitální trenér

Interní tréninkový tým si sám vytváří interaktivní produktová školení vč. natáčení videí. Tím je schopen srozumitelně předávat informace o službách několikasethlavému obchodnímu týmu.

Firemní vzdělávání

Digitální trenér

Interní manažerský tým vytváří pro pracovníky na výdejních místech a prodejnách interaktivní procesní školení pro správné zvládnutí náročných situací – např. naštvaný zákazník, neuznaná reklamace, doprodej služeb apod.

Firemní vzdělávání

Digitální trenér

Ve spolupráci s interním tréninkem jsme připravili metodiku jednotlivých fází Oresi konzultativní prodej. Tu jsme následně zpracovali do interaktivních simulací, které využívají manažeři pro rozvoj svých konzultantů přímo na jejich showroomech.

Systémy pro zpětnou vazbu

Digitální trenér

Implementace systému sledování dovedností obchodních zástupců a jejich práce s manažerem.

Systémy pro zpětnou vazbu

Digitální trenér

Vytvoření individuálních skill-setů pro jednotlivé obchodní týmy a systému dlouhodobé zpětné vazby mezi manažerem a obchodníkem.

Video reference

01 Řekli o nás

Očima zákazníků – jak jsme pomohli zlepšit výsledky konkrétních prodejních týmů

02 Zákaznický příběh ČEZ

Tréninkový program pro pracovníky zákaznických center – změna orientace z původní servisní do aktivní prodejní role, s reálným dopadem do jejich schopnosti prodat

03 Zákaznický příběh Hewlett Packard Enterprise

Trénink konzultativního prodeje na seniorní B2B úrovni pro všechny obchodní segmenty, podpora nového obchodního modelu při probíhající transformaci společnosti

04 Zákaznický příběh Sazka

Podpora transformace obchodního oddělení – tréninkový program prodejních dovedností a následná dlouhodobá podpora rozvoje obchodníka manažerem

05 Zákaznický příběh Copy General

Tréninkový program konzultativního prodeje pro B2B obchodní tým – podpora dlouhodobé úspěšné systematické obchodní práce se zákazníkem

06 Zákaznický příběh Koberce Brno

Školení konzultativního prodeje pro celou prodejní síť – se zaměřením na pochopení potřeb zákazníka a budování jeho spokojenosti, bez velkých nákladů a náročné logistiky

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.