...

Školení nováčků… jinak!

Jste velká společnost s pravidelným nástupem většího počtu zaměstnanců? Přemýšlíte o tom, jak adaptační proces nováčků zefektivnit?

Věděli jste, že úvodní školení jako představení firmy, vnitřní směrnice a procesy, zákonná školení BOZP a PO, nebo třeba specifická školení pro danou pozici lze jednoduše digitalizovat? A ne – opravdu nejde o další nudný e-learningový kurz.

Školení může proběhnout on-line v realistických video-simulacích, které napodobí skutečné rozhovory. Účastník hovoří s reálným člověkem, vidí jeho neverbální komunikaci, slyší jeho slova. Jeho reakce pak určuje směr rozhovoru i výsledek. Reálným prožitkem situace si ji účastník lépe zapamatuje a přirozeně převádí naučenou dovednost do praxe.

Např. Česká zbrojovka a.s. takto nahradila 1 den v učebně 2 hodinami interaktivního zábavnějšího on-line tréninku. Probíhá ještě před prvním dnem nástupu. Investice do školení se tak rychle vrátí. Interní tréninkový tým má více prostoru na témata, která vyžadují osobní zapojení trenéra.

Detail řešení:

  • Virtuální rozhovor s generálním ředitelem
  • Gamifikace prostřednictvím sbírání nábojů
  • Přímé dovedení ke konkrétním aktivitám – objednání obědů, připojení do facebookové skupiny apod.
  • Praktické videoukázky – bezpečnostní kontrola, umístění lékárniček, kuřárny, parkování atd.
  • Video-představení jednotlivých vlastníků témat
  • Interaktivní kontrola pochopení obsahu školení
  • Automatická individualizace tréninku – např. pro manažery, pro ženy apod.
CZUB – ukázka simulace

Mrkněte do naší demo verze, nebo nám zavolejte/napište pro nezávaznou registraci do SKILLDRIVER aplikace. V aplikaci si projdete video-simulaci a vyzkoušíte si tak trochu „jiný“ on-boarding na sobě naživo.

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.