...

SYSTÉMY PRO ZPĚTNOU VAZBU

Aplikační řešení pro měřitelnou zpětnou vazbu

Vyzkoušet

Efektivní řízení vašeho týmu
Podívejte se na ukázku

Pro koho jsou Systémy pro zpětnou vazbu určené?

Pro každého, kdo dává zpětnou vazbu

Pro náslechy obchodníků, prodejců nebo telesales

Co získáte?

Podávání zpětné vazby, včetně tzv. náslechů nebo spolujízd, a vyhodnocování kompetenčních modelů digitalizujeme a systematizujeme.
Papírování nahradí moderní on-line řešení. Rozvojové aktivity ve svých týmech budete schopni přehledně a jednoduše řídit.

systémy pro zpětnou vazbu - digitalizace

Na čem jsou Systémy pro zpětnou vazbu postavené?

On-line platforma SKILLDRIVER poskytuje jednoduchý nástroj pro digitalizaci podávání zpětné vazby, včetně náslechů reálných schůzek, nebo i měření kompetenčních modelů. Papírové poznámky a formuláře jsou převedeny do on-line formy. Systém je připravený pro desktop, ale i pro využití na chytrém telefonu přímo „v terénu.

Co konkrétně vás čeká?

Systematické řízení rozvoje vašich lidí chytře v on-line – kdykoliv a odkudkoliv

Manažerské pokyny

Manažerské pokyny

On-line rozhraní

Jednoduché zadání zpětné vazby přes on-line rozhraní

Reporty

Reporty a vyhodnocení

Přínosy

rozvoj

On-line platforma SKILLDRIVER napomáhá systematicky zlepšovat dovednosti.

měření

Při řízeném podávání zpětné vazby budou mít vaši zaměstnanci jasný obrázek, jak se jim daří uplatňovat správné postupy, i konkrétní úkoly, na co se ještě zaměřit.

efektivita

Nad rozvojem svých lidí budete mít jasný přehled – bez zbytečného papírování.

Systémy pro zpětnou vazbu

Digitální trenér

GrandOptical: Digitalizace systému zpětné vazby

Součást mezinárodní sítě GrandVision, jeden z největších provozovatelů na světě v oblasti oční optiky a péče o zrak

Projekt

V síti více než 60 prodejen a 300 prodejců společnosti GrandOptical v rámci celé České republiky, kde si velmi zakládají na kvalitě prodejního procesu, jsme nahradili systém papírových náslechových formulářů moderní on-line platformou. Přes ni lze prostřednictvím mobilní aplikace okamžitě po odchodu zákazníka vyhodnotit náslech.

Výsledky

Okamžitý přehled o kvalitě prodejního procesu
Efektivní řízení kvality prodejního procesu
Podpora aktivní spolupráce mezi vedoucími a prodejci

Po přechodu na záznam náslechů v platformě SKILLDRIVER mám naprosto detailní přehled o aktivitách i kvalitě prodejního rozhovoru u každého z více jak 300 pracovníků na našich prodejnách.

Pavel Krejčí
Sales Director

Inspiration for your e-mail

Invitations to courses and conferences, newsletters with interesting content, articles on current topics, the latest trends. Now you won't miss anything.

We are here for you

Skilldriver, LLC

Come on in with us

Take a non-binding tour of one of the learning simulations and view your results.

© Copyright Skilldriver, LLC. All rights reserved.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.